วิสัยทัศน์

รายละเอียดของวิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

โพสต์14 พ.ค. 2558 21:05โดยสพป นครราชสีมา เขต 5

" ศึกษาสู่การวิจัย  ก้าวไกลในการนิเทศ
มุ่งสู่เขตคุณภาพ "

'Education to Research Progress for Supervision 
Intend to Quality'

1-1 of 1